תפריט
מי צריך ביטוח פרטי
אובדן כושר עבודה אחריות לרופאים ביטוח חיים ביטוח למאמני כושר ביטוח משפחתי ביטוח סיעודי ביטוח פנסיוני ביטוח תרופות בני גיל הזהב בריאות הנפש השתלות איברים חולי לב חולי סרטן לבטח את הראיה לדאוג לבעלי החיים ליקויי למידה לשמור על הילדים מחלות קשות מקרה מות נסיעות לחו"ל ספורטאי מקצועי וחובב עובדים זרים עולה חדש / תושב חוזר רשלנות רפואית שומרים על השיניים שירות בריאות נוסף – שב''ן תאונות אישיות השוואת מחירים בקליק

כיצד נגבה מאיתנו מס הבריאות ומה הוא נותן לנו?

מס בריאות נגבה על ידי הביטוח הלאומי מכוח חוק בריאות ממלכתי. המס משולם מתוך השכר ומופרש מראש על ידי המעסיק (בתוספת לחלקו של המעסיק בתשלום מס הבריאות ודמי ביטוח לאומי לעובדיו) בדומה למס ההכנסה.

עבור בעלי מקצוע עצמאיים (עוסק פטור, עוסק מורשה) יבוצעו התשלומים מתוך רווחיהם (ההפרש בין הכנסותיהם הרשומות להוצאותיהם המוצהרות) מדי חודש. כמו כן, יערך תיאום שנתי מול הביטוח הלאומי בדומה לנעשה מול מע"מ ומס הכנסה.

שלא כמו מס הכנסה, המועבר לרשות המיסים, כספי מס הבריאות מועברים אל המוסד לביטוח לאומי יחד עם כספי דמי הביטוח הלאומי עצמם.

חוק הבריאות הממלכתי הנ"ל נכנס לתוקפו בתחילת שנת 1995. העיקרון המנחה הוא הבטחת שירות רפואי בסיסי לכל נזקק. על מנת להשיג תוצאה זו נדרש מי שמרוויח יותר לשלם יותר, כך שיובטח טיפול רפואי גם למי שהכנסתו נמוכה (ולפיכך גם משלם סכומים נמוכים כמס בריאות).

בנוסף, חוק בריאות ממלכתי ותשלומי מס הבריאות הנגבים מכוחו, באים ליצור סל בריאות אחיד, בניגוד למצב שהיה לפני כניסת החוק לתוקפו, אז כל קופת חולים העניקה סל שונה למבוטחיה.

גובה התשלומים למס בריאות

כפי שנהוג בתשלום דמי ביטוח לאומי, גם בתשלום מס בריאות חייב אף מי שאינו בעל הכנסה.

הסכום החודשי שיידרש לשלם  עבור מס הבריאות מי שאינו בעל הכנסה עומד כיום על 86 שקלים.

מי שממשכורתו בגובה עד מחצית מהשכר הממוצע במשק חייב בתשלום 3.1% משכרו כמס בריאות. בעלי הכנסה גבוהה יותר ישלמו 4.8%.

סל הבריאות ואופן הקנייתו לאזרח

לפי חוק הבריאות הממלכתי יוענק לכל אזרח במדינת ישראל סל שירות בריאות אחיד אשר ימומן באמצעות גביית מס בריאות על בסיס אחוז מן ההכנסה. כך למעשה מממנים בעלי ההכנסה הגבוהה את שירותי הבריאות להם נזקקים בעלי הכנסה נמוכה וזאת מטעמי צדק, שוויון ועזרה לנזקק.

שירותי הבריאות מוענקים בפועל על ידי קופות החולים השונות. על מנת לקבל שירותי בריאות נדרש כל אזרח במדינה להירשם כחבר באחת מקופות החולים על פי בחירתו.

לקריאה נוספת:
מעבר בין קופות החולים

את שירותי הרפואה יקבלו האזרחים במידת הצורך דרך קופת החולים בה הם רשומים. השירותים להם זכאים האזרחים מכוח חוק הבריאות הממלכתי, במימון מס בריאות, נקבעים בסל הבריאות שנקבע מכות חוק זכויות החולה.

בסל הבריאות מוגדרות התרופות והטיפולים המגיעים לחולים והוא מתעדכן מדי שנה.

בעייתיות בשיטת מימון ביטוח בריאות ממלכתי באמצעות מס בריאות

המטרות אותן מס הבריאות בא לממן נראות על פניהן ראויות ביותר. המחשבה כי אדם הזקוק לסיוע רפואי לא יוכל לקבלו משום שידו אינה משגת היא בלתי נסבלת.

כמו כן, סל שירותי בריאות אחיד עדיף בהרבה על המצב שהיה קיים בטרם נכנס לתוקפו חוק הבריאות הממלכתי והחלה גביית מס בריאות, אז העניקה כל קופת חולים סל אחר.

עם זאת, להפעלת החוק וגבית מס הבריאות ישנן השלכות בעייתיות. מאחר וסל הבריאות הממלכתי מוגבל,  קופות החולים מציעות ללקוחותיהם ביטוחי בריאות משלימים, במחירים אחידים.

כך נוצר מצב בו אזרח המשלם מאות שקלים כמס בריאות אך אינו רוכש ביטוח משלים זוכה לסל שירותים בסיסי ביותר.

קיראו:
מבצעי ביטוח בריאות בחברות השונות

לעומתו מי שהכנסתו נמוכה ומשלם סכום פעוט כמס בריאות, אך דואג לרכוש ביטוח בריאות משלים בכמה עשרות שקלים לחודש יהיה זכאי למעשה להיקף רחב בהרבה של שירותים רפואיים.

לולא הנהגת החוק וגבייתו של מס הבריאות אזרחים המשלמים סכומים גבוהים עבור סל בריאות בסיסי יכולים היו לרכוש לעצמם בסכום זה ביטוח בריאות פרטי מקיף הרבה יותר.

למרות החסרונות המוזכרים לעיל, מרבית האזרחים זוכים לרמה גבוהה ביותר של טיפול רפואי. זאת כתוצאה מגבייתו של מס הבריאות המממן את סל הבריאות הממלכתי ומהאחידות בשרותים שמציעות קופות החולים.

לקריאה נוספת: הסתרת מידע רפואי מהמבטח

ttt

קבל הצעה משתלמת עכשיו!

השאר את פרטיך ונציגנו יחזרו אליך תוך 24 שעות

פנה/י אלינו
ותתחיל/י לחסוך כסף
פנה/י עכשיו
לבדיקת תנאי הביטוח
* פרטיותך חשובה לנו
ttt

קבל הצעה משתלמת עכשיו

פנה/י אלינו
ותתחיל/י לחסוך כסף
פנה/י עכשיו
לבדיקת תנאי הביטוח
* פרטיותך חשובה לנו
ttt

קבל הצעה משתלמת עכשיו

פנה/י אלינו
ותתחיל/י לחסוך כסף
פנה/י עכשיו
לבדיקת תנאי הביטוח
* פרטיותך חשובה לנו